logo Fakulty podnikatelské

Workshop specifického výzkumu

Vážení řešitelé, vážení školitelé, vážení doktorandi,

jménem paní proděkanky Kocmanové a pana děkana doc. Škapy, si Vás dovoluji  pozvat na Workshop specifického výzkumu 2020.

Workshop  specifického výzkumu  bude zahájen dne  11. 12. 2020 od 9.00 hodin. Vzhledem k současné situaci bude letos probíhat on-line.

Workshop bude rozdělen do dvou částí:

  • První část bude věnována představení všech projektů specifického vysokoškolského výzkumu, standardních a juniorských,  které byly na fakultě zahájeny k 1. lednu 2020. Svůj projekt představí navrhovatel projektu, případně spoluřešitel projektu. Na každé vystoupení je vymezeno 10 minut. Vystoupení bude obsahovat: představení týmu, hlavní cíl projektu, dílčí cíle projektu, publikační výstupy, finanční prostředky. 
  • Druhá část workshopu bude probíhat  on-line v sekcích dle ústavů. V nich vystoupí s příspěvky doktorandi doktorského studijního programu prezenční i kombinované formy studia. Prosím, názvy příspěvků posílejte těmto vedoucím sekcí:

ÚE Ing. Jana Hornungová, Ph.D. HORNUNGOVA@fbm.vutbr.cz

ÚF Ing. Michal Karas, Ph.D.  karas@fbm.vutbr.cz

ÚI Ing. Jan Luhan, Ph.D. LUHAN@fbm.vutbr.cz

ÚM Ing. František Milichovský , Ph.D. milichovsky@fbm.vutbr.cz

Prezentaci příspěvků připravte na 15 minut.  

Příspěvky, které chtějí doktorandi publikovat ve sborníku Workshopu specifického výzkumu 2020, vloží při registraci na https://www.konference.fbm.vutbr.cz/workshop/participants/login do 04. 12. 2020. Příspěvky, které mají formu vědeckého článku připraví doktorandi dle šablony https://www.konference.fbm.vutbr.cz/workshop/download.html.

Příspěvky mohou být i v češtině.

 

Srdečně jsou zváni všichni akademičtí pracovníci a doktorandi Fakulty podnikatelské VUT v Brně.